Samenstellen van een pool verkeersregelaars

 

Verkeersregelaars zijn onmisbaar om evenementen op de openbare weg doorgang te doen vinden. De gemeente Ten Boer als wegbeheerder zal in vergunningen veelal de voorwaarde opnemen, dat er verkeersregelaars ingezet moeten worden, ter regeling van het verkeer, zodat dit ten goede komt aan de veiligheid van de weggebruikers, publiek en deelnemers aan het evenement. 

Van organisaties die evenementen organiseren wordt veel gevraagd. Vrijwilligers werven die als verkeersregelaar willen optreden hoort daar ook bij. Dit geeft vaak nog een extra belasting voor besturen en commissies.

 

Dorpsbelangen Ten Boer  

Dorpsbelangen Ten Boer wil de organisaties ondersteunen door vroegtijdig in het jaar een pool van zoveel mogelijk verkeersregelaars samen te stellen. Hiervan kunnen organisaties gebruik gaan maken, zodat er voor elk evenement niet meer afzonderlijk examen hoeft worden gedaan. Dorpsbelangen Ten Boer hoopt zo de werkzaamheden voor organisatoren te verlichten.

 

Verkeersregelaar met een pasje  

In principe worden vrijwilligers gevraagd om examen te doen voor verkeersregelaar bepaalde tijd (1 jaar). Het examen is iets uitgebreider en er dient een pasfoto te worden ge-upload, om vervolgens een pasje aan de verkeersregelaar te verstrekken.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan blijft het aanstellen per evenement een optie. 

   
Doe tijdig examen  

Vrijwilligers worden verzocht om zo vroeg mogelijk in het jaar examen te doen. Dit heeft als voordeel dat men dan gedurende een heel jaar beschikbaar is als verkeersregelaar. Zo ongeveer vanaf maart beginnen de evenementen en dan is het plezierig verkeersregelaars aangemeld te hebben.

 

Organisatie blijft verantwoordelijk  

Organisatoren blijven verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers. Wanneer vrijwilligers niet zelfstandig instructie en examen kunnen doen - bv. vanwege ontbreken van internet - dan dient de organisatie  hen daarbij te ondersteunen en te begeleiden.
     

 

 

 

foto Jos Schuurman ©

Mocht een organisatie u nog niet hebben geregistreerd als verkeersregelaar,
dan is aanmelden op
Verkeersregelaars voldoende.