Gemeentelijke subsidie

 
 
 

Subsidie gemeente Ten Boer


Subsidie-mogelijkheden.

Sinds 1 januari 2006 ontvangt de Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer jaarlijks
van de gemeente Ten Boer een subsidiebedrag van € 1350,-.
Namens de gemeente Ten Boer mag Dorpsbelangen subsidie verstrekken aan
verenigingen / organisaties in Ten Boer, die bepaalde activiteiten organiseren voor het dorp.
Men dient hiertoe een aanvraag te richten aan dorpsbelangen Ten Boer, indien een activiteit voldoet aan bepaalde voorwaarden:

1. het betreft een (incidentele) activiteit voor het dorp Ten Boer;
2. de activiteit heeft meerwaarde op het gebied van cultuur, sport en welzijn;
3. er dient sprake te zijn van co-financiering (entreegelden/sponsoren/andere bijdragen);
4. activiteiten gericht op inwoners van het dorp Ten Boer;
5. er worden alleen activiteiten georganiseerd (geen kleding/instrumenten/jubilea etc);
6. er dient bij de aanvraag een begroting/jaarrekening te worden gevoegd.

Men wordt verzocht de aanvraag z.s.m. in te dienen in het jaar waarin de activiteit plaats vindt.
Want "op is op !"
  Voor aanvraagformulier klik op: subsformulier1.doc