Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer


De vereniging heeft ten doel:

  • het bevorderen van het welzijn en het behartigen van de belangen van de inwoners van het dorp Ten Boer;
  • het verschaffen aan de leden en aan anderen van een verantwoorde ontspanning en het nemen van alle maatregelen, die hiertoe dienstig kunnen zijn in de ruimste zin.

De vereniging probeert dit te bereiken door:

  • het optreden als overlegorgaan met de gemeentelijke overheid en andere overheden bij problemen van algemene aard betreffende het dorp Ten Boer;
  • het organiseren van bepaalde activiteiten voor haar leden en eventuele andere activiteiten door de ActiviteitenCommissie, waarbij het welzijn van Ten Boer wordt bevorderd in de ruimste zin van het woord.

De Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer (DBTB) is voortgekomen uit de Vereniging voor Volksvermaken Ten Boer (sinds 20/3/1969). Daartoe werden de gewijzigde statuten in de ledenvergadering van 14 februari 2005 goedgekeurd. Op 17 mei 2005 werden de nieuwe statuten notarieel vastgelegd en werd de nieuwe vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40023712. 
Vanaf dat moment werd Volksvermaken als activiteitencommissie onderdeel van de nieuwe Vereniging voor Dorpsbelangen Ten Boer (DBTB).