Lid worden van de Vereniging Dorpsbelangen.

 
De vereniging van dorpsbelangen Ten Boer wil zich inzetten voor de inwoners van het dorp Ten Boer. Dit kan op allerlei gebied. U kunt Dorpsbelangen zien als een buurtvereniging voor het hele dorp, als een vertegenwoordiging van de inwoners van Ten Boer.  In de statuten van de vereniging worden belangenbehartiging en organiseren van activiteiten met name genoemd.
 
Uw (financiële) steun is daarbij van harte welkom. Uw betrokkenheid wordt dan ook bijzonder gewaardeerd: Meld U aan als lid !
Dit kost jaarlijks € 15,-.
 
Geeft U toestemming tot automatische incasso, dan bedraagt de contributie € 12,50.
Vermeld dan het rekeningnummer waar de automatische incasso op van toepassing is. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL63 RABO 0129 3466 75 t.n.v. Dorpsbelangen Ten Boer. Vermeldt daarbij uw gegevens.
Klik op:  Aanmelden als lid.
 
 
Per 1 januari 2008 is de Vereniging Dorpsbelangen Ten Boer geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw bijdrage is derhalve als gift fiscaal aftrekbaar.
 
 
Afbeelding invoegen