Commissie Repair Café

 
 RepairCafé Ten Boer
 
RepairCafé Ten Boer is sinds 2 januari in bedrijf. Onder het motto "Weggooien mooi niet", wordt met vrijwilligers geprobeerd defecte gebruiksgoederen te repareren. RC Ten Boer is aangesloten bij RepairCafé Nederland. Alle zittingen worden gehouden in het Dorpshuis, eens per kwartaal.
 
annette.deboer@live.nl
 
 

Afbeelding invoegen

 


         

  Bestuur   

Voorzitter   Piet Haanstra

Secretaris  vacant

Penningmeester  Harrie Meier

PR  Allian Mulder

 

 

Emailadres   

P.haanstra@kpnplanet.nl 

    

dbtb@home.nl

repaircafetenboer@gmail.com

 


      .