Het bestuur

Voorzitter:            Freek van der Ploeg
Secretaris:            Sandra Dirks
Penningmeester: Harrie Meier
Public Relations:  Vacant
Lid :                         Bob Veen
Materiaalbeheer:  Jaap van der Wal