Werkzaamheden in het Ten Boersterbos tijdens Natuurwerkdag.

 
 
Afbeelding invoegen
 

 

Natuurwerkdag

4 november 2017. 

10.00 - 15.00 uur

Verzamelen zaal geref. kerk Vijverweide

Voor koffie/thee/drinken en lunch wordt gezorgd.

Het ligt in de bedoeling om onderhoudswerkzaamheden te doen in de fruitboomgaard die op de

vorige natuurwerkdag is geplant.

Jong en oud van harte welkom !

 
Werkzaamheden

In het Tenboersterbos staan veel soorten bomen en dat maakt het bos erg aantrekkelijk voor mensen en dieren.
In het kader van de Stadswegvernieuwing is een begin gemaakt met aanleggen/planten van een boomgaard.
Het hout van een verloren gegane eik werd gebruikt en verwerkt voor een bosbank. Ook dit jaar zijn er altijd voor iedereen allerhande groene klussen te doen!
We maken er op 7 november weer een heerlijke dag van.
Voor Voor koffie, thee, fris en een lekkere lunch wordt gezorgd!
Iedereen mag zoveel mogelijk eigen (hand-) gereedschap meenemen.
 
Ten Boersterbos - Ten Boer

Aan de zuidkant van het dorp Ten Boer ligt een van de fraaiste bosgebieden van het Hogeland (ca. 40 ha). Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer. In het bos liggen verschillende grote en kleine waterpartijen. Het bos kent een rijke flora en fauna, zodat dit een uniek recreatiegebied is voor Ten Boer en omgeving. De afwisseling van bos en grasgedeelten, doorsneden met wandelpaden maakt het interessant voor mens en natuur. Voordat u er erg in hebt staat u oog in oog met een Capreolus capreolus, oftewel een ree.
 
Werkzaamheden

Twee jaar geleden hebben we op de natuurwerkdag een boomgaard aangelegd met een 50-tal hoogstam fruitbomen, walnoten en diverse eetbare en besdragende struiken. Dit jaar gaan we de boomgaard verder aanpakken: te weten het maken van boomspiegels om de fruitbomen, het maken van takkenrillen om de boomgaard. Verder gaan we door met snoeien en zagen van bomen, zoals es en zwarte els weghalen, en deze gebruiken we in de takkenrillen. Ook wordt de sloot aan de boomgaard ontdaan van al het overgebleven hout, takken etc.. De takken worden verwerkt in takkenrillen rondom de boomgaard. Voor eten en drinken wordt gezorgd!
Iedereen mag zich weer uitleven met alle groene klussen dit jaar! We maken er op 5 november weer een heerlijke dag van. Iedereen mag zoveel mogelijk eigen (hand-) gereedschap meenemen.
 
 
Let op: bij elk evenement kunnen we foto's maken, houd hier rekening mee.